Dries van Weenen

T. 06-53 75 48 29
duikwachtzeeland@gmail.com

Bij dringende duikhulp:
bovenstaand nummer of
06-10 44 53 13

  • Technisch onderhoud en DESIGN audits
  • Alle constructiewerken in metaal en bouw
  • Gespecialiseerd in RVS laswerk
  • Opsporen & bergen van verloren vistuig
  • 24 uurs duikservice voor beroeps- en recreatievaart
  • Vrijmaken geblokkeerde scheepsschroeven
  • Video en SI rapportage
  • Inhuurkracht bij tekort aan varend personeel